News

Studio updates.

[upcoming show] Motionless Boundary | Vision of Stillness: Art from Japan, Singapore and Taiwan (group show) , Tainan, Taiwan

Motionless Boundary | Vision of Stillness: Art from Japan, Singapore and Taiwan (group show)

on 10 Nov through 10 Dec 2018

at DaXin Museum of Art, Tainan, Taiwan

Exhibition Director: Sze Yang BOO (SG), Eileen HSIAO (TW)

Participating Artists:

Singapore 

Sze Yang BOO 

Sien Kuan CHIEW 

Soo Ngee LIM

April Kiow Ngor NG 

Chee Hui SOH 

Terence Chee Wah TAN 

Chee Kiong YEO

Taiwan

Yi-sheng HUANG

Chih-chi HUS

Bao-ling LIN

Wen-ter LIU 

Bei-chen SHIAU

Chun-hao Tseng 

Japan

Yutaka INAGAWA

Kiyohito MIKAMI

Tamaki ONO 

Hayato SUGII 

Yutaka Inagawa